Single-phase (160-260 VAC/220 VAC)

Single-phase (160-260 VAC/220 VAC)

Showing all 5 results

Single-phase (160-260 VAC/220 VAC) – 3,5 KVA Single-phase Regulator

Single-phase (160-260 VAC/220 VAC) – 5 KVA Single-phase Regulator

Single-phase (160-260 VAC/220 VAC) – 7,5 KVA Single-phase Regulator

Single-phase (160-260 VAC/220 VAC) – 10 KVA Single-phase Regulator

Single-phase (160-260 VAC/220 VAC) – 15 KVA Single-phase Regulator