Muvafakatname

Ben, ………………………, Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’de  …………… tarihi itibariyle …………………….. pozisyonunda görev yapmaktayım.

Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’nin tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.

Şahsıma ait kişisel veriler, Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.  tarafından iş sözleşmesi kapsamında toplanmaktadır.  Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. tarafından söz konusu kişisel verilerim iş sözleşmesinin ifası amacıyla işlenmekte, iş sözleşmesinin ifasının ve kanunların gerektirdiği süreyle saklanmakta ve iş sözleşmesinin ifasının ve kanunların gerektirdiği ölçüde üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

İşbu muvafakatname, iş sözleşmemin ayrılmaz bir bütünü olup, “Çalışan Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı ve açık rıza gerektiren durumlar için;

Görsel ve işitsel verilerimin sosyal medya (youtube, linkedin gibi), her türlü medya, iş ve işyeriyle ilgili tanıtıcı her türlü basılı materyallerde ve web sitesinde paylaşılmasına,

Sağlık verilerim ve biyometrik verilerim (parmak izi okuyucu) dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesi,

Online her türlü toplantı kaydının alınması,

ve tüm kişisel verilerimin iş süreçlerinin gerektirmesi halinde hizmet verdiğimiz müşterilerimiz, grup firmalarımız ve iş ortaklarımıza, yurt içi veya yurt dışındaki bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımız, şirketiçi yazılım (perkotek, akınsoft vb.), şirketimizin danışmanları ve  sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmasını

Kabul Ediyorum            Kabul Etmiyorum

…………………………………….………………………………………………………………… (El yazısıyla “Kabul ediyorum” ya da ”Kabul etmiyorum” yazılmalıdır.)

 

Çalışan adı- soyadı:

İmza:

Yukarıda belirtilen amaçlarla veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle imzalanmıştır.