Açık Rıza Beyan Formu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

Yazılı ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.‘nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi gibi amaçlarla Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgilerin/verilerin Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş. tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin 2 yıl boyunca Power Elekronik Sanayi Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum / onay vermiyorum.

Adayın Adı-Soyadı:                                     İmza:                                      Tarih: