Statik ve Dinamik Konverterler

Statik ve Dinamik Konverterler

 

3 faz giriş / 3 faz çıkışlı sabit frekanslı konvertörleri başta endüstri, yat gemi ve radar sistemleri gibi alanlarda kullanılmak üzere üreti lmiş yüksek teknoloji ürünü cihazlardır. Bu cihaz on-line sisteminde tasarlanmış, bağlı olduğu yükleri sürekli bir şekilde kendi üretti ği kararlı frekans ve gerilim ile besler. Galvanik izolasyon trafosu ile daha güvenli ve parazitsiz temiz enerji sağlar.
 
Galvanik izolasyon trafolu
%94’ e ulaşan verim
Parelel çalışma özelliği
Acil kapatma anahtar bağlantısı
Stati k by-pass özelliği
Bakım by-pass özelliği
LCD panel
Olay hafı zası
Uzaktan izleme
Otomati k ve Manuel akü testi
SNMP uyumlu haberleşme
RS232 ve kuru kontak çıkışları
İhti yaca göre özel üreti m giriş/çıkış değerleri
Uluslararası standartlara uygunluk
2 yıl cihaz ve akü garantisi
10 yıl yedek parça temini garantisi
Yetkili servis ve müşteri hizmetleri desteği
ISO9001/18001,GOST-R, TSE, HYB,CE sertifikaları ile üretim