Marina Sistemler

Marina Sistemler

 

DC Giriş, 1 -3 Faz AC Çıkış Invertörler başta Solar Sistemler, Yat ve Tersanelerde, Sanayi , Telekom, Enerji Üreti m Santralleri, Baz istasyonları gibi alanlarda kullanılmak üzere üreti lmiş ileri tekonolji cihazlardır.
 
Projeye göre; invertör girişi 12 VDC’den 405 VDC’ye kadar tasarlanarak tam sinüs çıkışlı olarak istenilen güçlerde üreti lmektedir.