Kablo Kesitleri ve Sigorta Akım Değerleri

 

Nominal Kesit

 

Grup 1 

Bakır İletken

 

Grup 2

Bakır İletken

 

Grup 3

Bakır İletken

mm2 A A A A A A
0.08 0.08                  1,0         1,5  
0,14 3,00   4,00   5,00  
0,25 3,00   4,00   5,00  
0,34 4,50   6,00   8,00  
0,50 7,00   9,00   12,00  
0,75 9,00   12,00 6,00 15,00 10,00
1,00 11,00 6,00 15,00 10,00 19,00 10,00
1,50 15,00 10,00 18,00 10,00 24,00 20,00
2,50 20,00 16,00 26,00 20,00 32,00 25,00
4,00 25,00 20,00 34,00 25,00 42,00 35,00
6,00 33,00 25,00 44,00 35,00 54,00 50,00
10,00 45,00 35,00 61,00 50,00 73,00 63,00
16,00 61,00 50,00 82,00 63,00 98,00 80,00
25,00 83,00 63,00 108,00 80,00 129,00 100,00
35,00 103,00 80,00 135,00 100,00 158,00 125,00

Grup 1 : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar.
Grup 2 : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar.
Grup 3 : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tekdamarlı kablolar.